Polityka prywatności

Sposób zbierania oraz zakres zbieranych danych osobowych
Zbieraniu podlegają następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, a także adres e-mail. Podczas przeglądania witryny internetowej, automatycznie zbierane są następujące dane: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.


Cele przetwarzania danych osobowych
Dane zbierane podczas procedury zawierania umowy będą wykorzystane w celu wykonania obowiązków wynikających z umowy. W celu umożliwienia dokonania płatności dane mogą zostać przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążenia karty kredytowej. W razie wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji uzupełniających ofertę produktów i usług oraz materiałów marketingowych dotyczących Organizatora, dane osobowe będą wykorzystane w celu wysłania tych informacji i materiałów, następujący sposób: e-mail lub telefonicznie. W tym samym celu dane osobowe mogą zostać przekazane firmie zajmującej się prowadzeniem przygotowywaniem i rozsyłaniem tych informacji i materiałów w imieniu Organizatora. Dane zbierane automatycznie mogą zostać użyte do analizy zachowań klientów, zbierania danych demograficznych o klientach lub do personalizacji zawartości stron internetowych.


Prawo dostępu do treści danych osobowych i możliwości ich poprawiania
Dane osobowe przetwarzane w procedurze zawarcia umowy nie są możliwe do zmiany ani usunięcia, gdyż są one niezbędne dla prawidłowego wystawienia dokumentu księgowego. Dane zbierane automatycznie także nie są możliwe do zmiany lub usunięcia.


Stosowanie plików cookies, zapamiętywanie adresu IP, wyświetlaniu reklam, statystyce,
Strona internetowa http://salekbus.pl/ może wykorzystywać pliki cookies (ciasteczka), które służą identyfikacji przeglądarki klienta podczas korzystania ze strony. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.


Sposoby zabezpieczenia danych
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wymogami przewidzianymi ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Przetwarzaniem danych osobowych zajmują się jedynie osoby upoważnione, a dane osobowe zostały zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.